Kajtex logo

Promocja Navi - Błękitno złoty - 3w1 - E10 :: 2 078,70 zł ::.
Polski producent wózków i akcesorii dla dzieci.
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego https://store.kajtex.com

z dnia 15.05.2020 r.

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy store.kajtex.com (zwany dalej Sklepem) dostępny w domenie https://store.kajtex.com, prowadzony jest przez firmę Kajtex Janeczek spółka jawna z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Huculskiej 9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000133424; NIP 573-000-83-76; REGON 150866016.

Klienci mogą się kontaktować z firmą pod następującym adresem mailowym:sklep@kajtex.com.pl lub telefonicznie dzwoniąc na numer: 34 368 14 79 (opłata wg cennika właściwego operatora).

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów kupna-sprzedaży dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedawcę, a także zasady wykonywania tych umów, zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

1.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linka zamieszczonego na stronie głównej serwisu store.kajtex.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

1.4. Sklep prowadzi sprzedaż drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet poprzez stronę store.kajtex.com. Przyjmuje także zamówienia składane drogą e-mailową.

1.5. Wszystkie ceny podane w naszym Sklepie są cenami brutto (tzn. zawierają podatek VAT).

1.6. Do każdego zrealizowanego zamówienia załączamy paragon lub fakturę VAT (FV VAT), którą wysyłamy wraz z zamówionymi produktami lub na adres e-mail kupującego.

1.7. Wszystkie produkty dostępne na stronie Sklepu store.kajtex.com są produktami fabrycznie nowymi (chyba, że przy produkcie jest napisane inaczej).

1.8. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach store.kajtex.com, odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.9. Podstawowymi zasadami funkcjonowania naszego Sklepu jest profesjonalizm, rzetelność oraz przyjazny stosunek do Klienta. Od Klienta oczekuje się uczciwości oraz respektowania postanowień Regulaminu.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

2.1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Klientom założenia Konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu oraz na udostępnieniu Formularza zamówienia. Ponadto Sprzedawca świadczy usługę Newsletter dla Klientów, którzy zgłoszą chęć jego otrzymywania.

2.2. Usługa Konta użytkownika polega na umożliwieniu Klientom korzystania z zasobów Sklepu po zarejestrowaniu się. Na koncie gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w serwisie store.kajtex.com. Świadczenie usług w ramach konta ma charakter bezterminowy. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć konto użytkownika. Dokonujemy tego logując się i w zakładce „Twoje konto” wybieramy „Usuń konto”. Należy potwierdzić chęć usunięcia konta poprzez kliknięcie „Usuń konto” w menu poniżej. Konto zostanie usunięte do 7 dni roboczych. Można również przesłać chęć usunięcia konta do Sprzedawcy drogą pisemną lub za pośrednictwem e-mail na dane kontaktowe określone w punkcie 1.1 Regulaminu.

2.3. Usługa Formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień (oświadczeń woli) na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

2.4. Usługa Newsletter polega na rozsyłaniu za pomocą poczty elektronicznej do Klientów, którzy uprzednio wyrazili na to zgodę, biuletynu informacyjnego o nowościach i promocjach w Sklepie. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, cofnąć zgodę na otrzymywanie Newsletter’a poprzez wypisanie się z niego. Aby się wypisać należy wejść w zakładkę „Twoje konto” a następnie w „Zmień dane w swoim profilu” i na dole pod danymi odznaczyć „Chcę być powiadamian(y/a) o nowościach”.

2.5. Do korzystania z usług niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz a także konto poczty elektronicznej (e-mail).

2.6. Klienci korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, a w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

3. Procedura zawarcia umowy kupna-sprzedaży

3.1. Sklep przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetową store.kajtex.com. Zamówienia można składać 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu.

3.2. Poprzez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju, koloru i liczby produktów na stronie store.kajtex.com, klikniecie ikony „Dodaj do koszyka”, wypełnienie Formularza zamówienia, wybór metody płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez klikniecie ikony „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Uprzejmie informujemy, iż zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty.

3.3. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego Formularza zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży miedzy Klientem a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.

4. Ceny i formy płatności

4.1. Ceny produktów prezentowane na naszych stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

4.2. Podane na stronach Sklepu ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, o których mowa w punkcie 5 niniejszego Regulaminu.

4.3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zmówienia przez Klienta.

4.4. Płatność za zamówiony towar może nastąpić w następujący sposób:

a) przelewem na rachunek bankowy w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia:

- Bank PKO BP
PLN PL82 1020 3958 0000 9202 0308 1874
CZK PL55 1020 3958 0000 9002 0313 8039
EUR PL10 1020 3958 0000 9702 0313 8021
RON PL57 1020 3958 0000 9902 0313 8047
BIC/Swift Code: BPKOPLPW

Dane do przelewu:

Kajtex Janeczek spółka jawna

ul. Huculska 9, 42 - 200 Częstochowa,

b) „za pobraniem” przy odbiorze przesyłki – do rąk doręczyciela (pracownika firmy kurierskiej) za pokwitowaniem,

c) przelewem online – formą płatności elektronicznej obsługiwanej przez serwis PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399.

d) gotówką przy odbiorze osobistym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oraz godziny odbioru zamówionego towaru.

4.5. Na wszystkie towary zamówione w sklepie wystawiamy paragon lub fakturę VAT (FV).

5. Dostawa

5.1. Dostawa produktu jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej (RP) i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. W przypadku zakupu towaru z miejscem dostawy poza granicami RP należy się skontaktować ze Sklepem przed złożeniem zamówienia, celem ustalenia możliwości wykonania dostawy oraz określenia jej kosztów. W takim przypadku koszty dostawy zostaną ustalone indywidualnie i podane do wiadomości Klienta przed złożeniem zamówienia.

5.2. Dostawa odbywa się za pomocą następujących form przesyłki:

a) przesyłka kurierska – termin doręczenia do 2 dni roboczych po dniu nadania,

b) przesyłka pocztowa – termin doręczenia do 2 dni roboczych po dniu nadania,

c) odbiór osobisty w siedzibie naszej firmy: ul. Huculska 9, 42-200 Częstochowa, po uprzednim

uzgodnieniu dnia i godziny odbioru.

5.3. Koszty dostawy produktu są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia a także na stronie Sklepu store.kajtex.com w zakładce „Koszty i sposoby dostawy”. Koszt dostawy jest zależny od wybranego przy składaniu zamówienia sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

5.4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, chyba że przy zamawianym produkcie jest podana inna ilość dni.

5.5. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu, wskazana jest w miarę możliwości odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

6. Procedura rozpatrywania reklamacji

6.1. Sklep jest zobowiązany do dostarczania Klientom sprzedanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dn. 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014., poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).

6.2. Reklamacje składa się na adres siedziby naszego Sklepu, o którym mowa w punkcie 1.1. Regulaminu.
Reklamacje można złożyć na wybranym formularzu, którego wzór w wersji elektronicznej dostępny jest do pobrania na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta pod adresem:http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/

Po zalogowaniu się do sklepu można też skorzystać z formularza znajdującego się w dolnym Menu „Pliki do pobrania”.

6.3. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

6.4. Sklep nie udziela odrębnych gwarancji na sprzedawane produkty, jak również nie świadczy usług posprzedażowych.

7. Prawo do odstąpienia od umowy

7.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz.827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 7.4., 7.5. Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres siedziby firmy pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem e-mail na dane kontaktowe określone w punkcie 1.1. Regulaminu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. Wzór formularza w wersji elektronicznej dostępny jest do pobrania na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta pod adresem: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/

Po zalogowaniu się do sklepu można też skorzystać z formularza znajdującego się w dolnym Menu „Pliki do pobrania”.

7.2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenie zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.3. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym(ewentualne dopuszczalne zmiany stanu towaru to zmiany będące wynikiem korzystania z towaru w sposób niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru) – Klient odpowiada za zwrot towaru w stanie naruszającym tę regułę. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwrot towaru wraz z dokumentem potwierdzającym zakup powinien nastąpić na adres podany w punkcie 1.1. Regulaminu.

7.4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany wobec Klienta do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7.6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszelkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 7.1. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, a w szczególności:

a) w której przedmiotem świadczenia usługi jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

7.8. Klient powinien zabezpieczyć towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w trakcie transportu.

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

8.1. Jeżeli sprzedawca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

8.2. W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji handlowej (Dz .U. 2001, nr 4, poz.25 ze zm.) Klient ma również możliwość zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art.37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001, nr 4, poz. 25 ze zm.)

8.3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Regulamin organizacji i działania stałych, polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001, nr 113, poz. 1214).

8.4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

9. Dane osobowe Klientów sklepu internetowego

9.1. Sprzedawca przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem store.kajtex.com.

9.2. Dane podawane przez Klienta w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w store.kajtex.com oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane Regulaminem i przepisami prawa warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klientów, wykorzystywane są również do przesłania Klientowi przez Sklep informacji o nowych ofertach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta znajdziecie Państwo w zakładce Polityka prywatności.

9.4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

9.5. Administrator stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z store.kajtex.com. Wyłączenie w przeglądarce opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z store.kajtex.com, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików „cookies” znajdziecie Państwo w zakładce Polityka prywatności.

9.6. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sprzedawca, o którym mowa w punkcie 1.1. Regulaminu.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumentów korzystających z usług Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

10.2. Klient zostanie powiadomiony mailem o zmianach Regulaminu i o możliwości odmowy ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy.

10.3. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep.

10.4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu store.kajtex.com

 

 

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta)

 

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadania rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwo weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

 

Kajtex Janeczek spółka jawna, ul. Huculska 9, 42-200 Częstochowa

NIP 573-000-83-76, REGON 150866016,

adres elektroniczny: sklep@kajtex.com.pl

 

o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwo użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenia nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść koszty zwrotu towarów.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

ZWROTY, WYMIANY, REKLAMACJE

W przypadku, gdy zamówienie nie będzie spełniać Państwa oczekiwań, istnieje możliwość zwrotu lub wymiany zakupionego towaru na inny model lub kolor w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Warunkiem jest zwrot towarów nieużywanych, czystych, „pozbawionych zapachu” (np. kremy, perfumy) w oryginalnym opakowaniu oraz dowodem zakupu (paragon lub faktura). Ewentualną nadpłatę zwracamy przelewem na  konto.

WYMIANA
Poprawnie nadana przesyłka winna być wysłana jako paczka, najlepiej w kartonie, w którym towar został dostarczony. Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta nie podlega zwrotowi/wymianie. Towar, którego wymiana nie zostanie uznana (odesłany po terminie, nie zawierający dowodu zakupu, zabrudzony, uszkodzony) zostanie o
desłany na koszt Klienta. Ponadto informujemy, iż nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do sklepu za pobraniem.Zapakowane produkty należy odesłać na adres siedziby firmy:

Kajtex Janeczek spółka jawna
ul. Huculska 9, 42-200 Częstochowa

Do przesyłki należy dołączyć wypełniony Formularz wymiany towaru
Koszt odesłania towaru ponosi Klient.

ZWROT
Zapakowane produkty należy odesłać na adres siedziby firmy:

Kajtex Janeczek spółka jawna
ul. Huculska 9, 42-200 Częstochowa

Do przesyłki należy dołączyć wypełniony Formularz zwrotu towaru. Uprzejmie informujemy, iż nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. Do przesyłki należy dołączyć wypełniony Formularz zwrotu wraz z dowodem zakupu. Pieniądze za otrzymany towar zwracane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez nas przesyłki. Przypominamy o starannym pakowaniu zwracanych produktów, które ma na celu uchronić je przez uszkodzeniem bądź zniszczeniem w trakcie transportu. Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenie przesyłki nie podlega zwrotowi/wymianie. Towar, którego zwrot nie zostanie uznany (odesłany po wymaganym terminie, nie zawierający dowodu zakupu, zabrudzony, uszkodzony), zostanie odesłany na koszt Konsumenta. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia przesyłki, innego niż najtańszy, zwykły sposób oferowany przez Sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy przez Klienta. Koszty odesłania towaru ponosi Konsument.

REKLAMACJA
Aby dokonać reklamacji należy wypełnić 
Formularz reklamacyjny. Prosimy abyście Państwo wysłali reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu oraz Formularzem reklamacji na adres siedziby naszej firmy:

Kajtex Janeczek spółka jawna
ul. Huculska 9, 42-200 Częstochowa

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć. Przypominamy, iż nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do Sklepu „za pobraniem”.

Język
PolskiCzechEnglishGRGermanRomanian
Waluta
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Newsletter
Porównywarka
Wybierz produkty do porównania
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Najczęściej kupowane
Produkujemy wózki dla dzieci od 1950 roku.
Aktualna Data: 2024-06-14 17:19
Oprogramowanie sklepu internetowego KQS.store